Axtarış sistemlərində marketinq (Search Engine Marketing)

Axtarış sistemlərində marketinq (search engine marketing) veb saytınızı internet axtarış sistemlərinin (məsələn Google, Yandex, Bing etc.) nəticələrində yüksək yerlərdə görünməsinə istiqamətlənən bir sıra işlərinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Popular internet axtarış sistemlərinin və banner şəbəkələrinin imkanlarını müştərilərinizi cəlb etmək üçün istifadə edin. Əgər saytınız axtarış sistemlərində çətinliklə görün, deməli internet saytınızın işinizə dəyər gətirmir və müasir bazar tələbatlarına cavab vermir.

Səmərəsiz banner görüntülərinə yox, internet istifadəçinin sizin reklamınıza münasibət göstərən halda ödəyin. Onlayn reklamlında Pay Per Click (PPC) yani Hər Klikə görə Ödəniş aparıcı rol oynayır. Şirkətin miqyasına baxmayaraq zəngin tərcübəmiz əsasında popular axtarış sistemlərində sizin reklam kampaniyanızı realaşdıra bilərik.

Azərbaycanda popular internet axtarış sistemləri:

  • Google
  • Bing
  • Yahoo
  • Yandex
  • Mail.ru