Məzmunun idarə olunması (content marketing)

Məzmunun idarə olunması (content marketing) doğru vaxtda, doğru auditoriyaya və doğru məlumatın çatdırmaqa məqsədlənən kommunikasiyanın idarə olunma üslubudur. Bu proses brendi promo edərək, hədəf auditoriyanı cəlb etmək, məlumatlandırmaq və sövq etmək üçün yüksək keyfiyyətli və dəyərli məzmunun yaradılmasını tələb edir. Bu brendinizi böyüdur, münasibətləri möhkəmləndirir və müasir bazarın tələb edən dərinlik və tanıtım brendə gətirir. Geniş alətlərə malik olan məzmunun idarə olunması hər bir biznes üçün demək olar kı, özəl strategiya və məzmun yaratmaqa imkan verir.

Biznes vəzifələrinizin və hədəf qrupların maraqlarının dərin təhlili əsasında bizim komanda məzmunun idarə olunmasının strategiyasını hazırlayır və iş planını icradə edərək konkret rəqəmlərə əsaslan ölçülə bilən hesabatlar təqdim edir.